ایران، پیشگام در گسترش مناسبات دفاعی

درخواست حذف این مطلب
در ماه های گذشته شاهد افزایش رفت و آمدهای مقامات دفاعی کشورمان با مقامات برخی از کشورهای منطقه از جمله عراق، پا تان و ترکیه بوده ایم؛ دیدارهایی که نشانی از قدرت دفاعی ایران در جریان تحولات منطقه است.
تصویر ایران، پیشگام در گسترش مناسبات دفاعی
این رفت و آمدها را می توان هم راستا با رفت و آمدهای عنوان کرد. شاید بتوان یکی از دلایل افزایش این رفت و آمدها را روند جدید تحولات منطقه و افزایش تنش ها بدانیم که بازیگران برخی کشورهای منطقه را وادار به تحرکات جدی در این حوزه کرده است. در همین راستا می توان عنوان کرد دیپلماسی دفاعی در قالب موافقت نامه های همکاری های دوجانبه و چندجانبه و منطقه ای می تواند در کنار دیپلماسی ، منابع اعمال قدرت را برای بالا بردن ظرفیت اقدام کشور در روابط خارجی تشکیل  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]